RUJUTA SHETH Leila Dress
RUJUTA SHETH Gema Dress
RUJUTA SHETH Crop Top
RUJUTA SHETH Goa Slip Maxi Dress
Misha Dress in Black by Rujuta Sheth
Lila Dress in Multi Chex by Rujuta Sheth